Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze simulator faciliteiten, betrekking hebbende op onze 737 flight simulator.
 2. Indien er in onze voorwaarden wordt gesproken over ‘bezoeker’, wordt de persoon bedoelt met wie wij een overeenkomst hebben afgesloten. Deze overeenkomst betreft een boeking via onze website voor de verhuur van een flight simulator.

Artikel 2. Boekingsovereenkomst

 1. Een boeking komt alleen tot stand wanneer deze is betaald, via de boekingsmodule op onze website en de boeking door B737 Flight Simulator per e-mail is bevestigd.
 2. De e-mail die de bezoeker ontvangt, dient hij/zij op juistheid te controleren. Dag, datum en tijdstip van de simulatiesessie zijn hierin van belang. 

Artikel 3. Een boeking annuleren

 1. Annuleren van een boeking is mogelijk tot 7 dagen vóór de dag waarop de flight simulator is geboekt. Het tijdens de boeking betaalde bedrag wordt dan binnen één week na annuleren op uw rekeningnummer teruggestort.
 2. Annuleert de bezoeker het gebruik van de flight simulator later dan in vorenstaand artikel vermeldt, is annuleren niet meer mogelijk, maar kan de boeking wel worden naar een andere datum worden verplaatst naar een andere datum.

Artikel 4. Een boeking wijzigen

 1. Een bezoeker kan de boeking tot 3 dagen vóór de flightsimulatie, éénmaal wijzigen. Hiervoor worden door ons geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Bij niet verschijnen

 1. Indien een bezoeker op de geboekte datum en tijdstip bij B737 Flight Simulator niet aanwezig is, om welke reden dan ook, vervalt de overeenkomst en is er geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
 2. Wanneer een bezoeker later dan het in de boekingsbevestiging opgenomen tijdstip aanwezig is, vervalt het recht op de volledige duur van de flightsimulator sessie. De bezoeker kan dan wel aanvangen, maar B737 Flight Simulator hanteert dan het recht om de eindtijd te hanteren zoals deze in de boeking is opgenomen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid B737 Flight Simulator

 1. In de gevallen dat B737 Flight Simulator technische- of andere problemen ondervindt, die de kwaliteit of de duur van uw vliegsessie verminderen, zal B737 Flight Simulator zich verplichten de bezoeker hiervan terstond in kennis te stellen. De bezoeker ontvangt een passende vergoeding zoals door is overeengekomen. Deze vergoeding kan bestaan uit een herboeking van uw flightsimulatie of een geldteruggave. De in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden zijn hierop niet van toepassing.
 2. In het geval dat de storingen ernstig en niet direct oplosbaar zijn en de bezoeker(s) al aanwezig of onderweg is/zijn, geldt als onder 6.1. genoemd. B737 Flight Simulator zal bezoeker(s) schadeloos stellen en biedt een gratis boeking aan.
 3. B737 Flight Simulator kan ten aanzien van het in de artikelen 6.1. en 6.2 genoemde, in verband met overmacht, geen aansprakelijkheid voor vergoeding van reiskosten of reistijd van de bezoeker(s) aanvaarden.
 4. Een (ernstige) storing kan bestaan uit een volledige uitval van de flightsimulator, uitvallen van de monitoren, stuurmechanismen, en Display Units. Simulatoren hebben gecompliceerde systemen. Storingen van geringere aard en die een verder verloop van een vliegsessie niet in de weg hoeven te staan, vallen niet onder ernstige storingen. Hierbij zal geen compensatie worden toegepast.

Artikel 7.  Schade

 1. Eten en drinken is in de simulator niet toegestaan.
 2. Bij het oneigenlijk gebruik van de flightsimulator en daaruit voortvloeiende schade, zoals hardhandige bediening en afwijken van de gegeven instructies of de aanwijzingen van onze begeleiders negeren, is/zijn de gebruikers van de flightsimulator aansprakelijk voor de kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 8. Prijsbepaling

 1. Alle prijzen op de website van B737 Flight Simulator zijn inclusief btw.
 2. Indien wij tussentijdse prijswijzigingen moeten doorvoeren, is dat niet van invloed op de reeds gemaakte boekingen.